Rotary Föreläsningar

lördag 24 september 2022

Björn Moe

Varje fredagsmorgon kan du delta vid föreläsningar om aktuella/engagerande ämnen. Vi besöker även, några gånger per år, lokala företag och entreprenörer.